Skrzynki licznikowe


Zakres prac


Wymiana skrzynki licznikowej obejmuje w zależności od potrzeb:
wymianę WLZ,
wymianę tablicy licznikowej
wymianę zabezpieczeń nadprądowych, różnicowoprądowych, przepięciowych i rozłączników bezpiecznikowych
osadzenie skrzynki podtynkowej lub natynkowej
identyfikację obwodów i ich opis
pomiary WLZ

Zdjęcia