Przebudowa Węzła Cieplnego C.O. w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej Zawiercie ul. Piłsudskiego


Zakres prac


- Wycięcie wszystkich starych instalacji w pomieszczeniu

- Wykonanie wylewki betonowej, ułożenie płytek na podłodze, poprawa ścian i sufitów, malowanie pomieszczenia

- Wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych , odwadniających i odpowietrzających

- Montaż wymiennika płytowego 420KW - 550KW

- Montaż zestawu pompowego LFP/ Grundfoss wraz z armaturą, kolektorami i podstawą

- Wykonanie kolektorów zasilających budynki i powrotnych - po stronie niskiego parametru, wpięcie istniejących instalacji

- Przeróbka naczynia wzbiorczego 800dm3

- wykonanie automatyki sterującej

Opis systemu


Ciepła woda wysokoparametrowa dostarczana jest z PECu (parametry 16bar 128/68 stopni), doprowadzana jest do wymiennika płytowego poprzez zawór regulacyjny Honeywaell V5328A dn 32. Instalacja wewnętrzna CO wykonana jest w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym 800dm3 zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji.

Automatyka pogodowa steruje podczas normalnej pracy zaworem regulacyjnym Honeywall i zabezpiecza całą instalację. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej ( brak fazy na zasilaniu pomp, asymaetria napięcia, STB 95 stopni, całkowity brak zasilania, brak ciśnienia wody, uruchomiaony tryb ECO w sterowniku ) ma za zadanie zawsze zamknąć zawór regulacyjny (UPS - zasilacz buforowy). Dodatkowym zabezpieczeniem jest rura wznośna i opadowa do naczynia wzbiorczego, otwartego.

Wszystkie instalacje wykonane są z pochyleniem tak by instalację łatwo było odpowietrzyć w określonych miejscach. We wszystkich punktach najwyższych zastosowane są odpowietrzniki w formie naczyń zbierających powietrze i ręczne odpowietrzanie, w punktach najniższych mamy spuszczanie wody/ odmulanie.

Instalacja pracuje na wodzie uzdatnionej kupowanej poprzez zamontowany licznik wody z PECu. Elektrozawór umożliwia automatyczne uzupełnianie zładu.

Pierwsze zdjęcie pokazuje węzeł przed przystąpieniem do prac.

Zdjęcia